EcoLend ICO

updated 13 October 2018

EcoLend - Profit sharing ecosystem

Not verified

How do i get verified?
Status: upcoming
Public sale: TBA-TBA
Cap: No info
Goal: No info
Find out more

About us

EcoLend Limited  được thành lập bởi một nhóm các nhà đầu tư giàu kinh nghiệm từ các thị trường tài chính có văn phòng tại Hồng Kông. Hiện tại, chúng tôi đang tập trung vào ba lĩnh vực đầu tư chính là Giao dịch trực tuyến, Quỹ đầu tư, Công nghệ.

Bây giờ chúng tôi giúp tất cả các nhà đầu tư tạo ra lợi nhuận ngay từ đầu. Bạn có thể kiếm được lợi nhuận hàng ngày bằng cách đầu tư vào dự án của chúng tôi. Lợi nhuận được chia từ 15% đến 36% hàng tháng.

Ngoài lợi nhuận hàng ngày, bạn còn sở hữu Mã ECO khi đầu tư.

EcoLend ecosystem

Hệ sinh thái của EcoLend

 1. Hệ sinh thái nền tảng thương mại EcoTrade -  Tạo ra một hệ sinh thái đầm phá là một vấn đề của doanh nghiệp Crypto cho đến nay. Chúng tôi kết hợp nhiều hệ sinh thái để đảm bảo lợi tức đầu tư tốt nhất. Chúng tôi hiện đã kiểm tra nền tảng giao dịch.

 

2. Blockchain – Blockchain is a technology that securely transfers data based on a very complex coding system, similar to a company’s accounting ledger, where cash closely monitored. In this case Blockchain is an accounting ledger operating in the digital domain.

So we will build Blockchain for ECO to fully meet the other ecosystem of the business.

 

3. Casino Online Casino – Play the online casino game we will build and release in 2019. Use EcoLend as the payment medium for eco-day. With a profitable business we hope it will bring enormous value to EcoLend in the future. Just one computer with internet connection is that you can completely drown in the wonderful entertainment world. Having an online casino can bring.

4. Sinh thái trò chơi trực tuyến -  Là hệ sinh thái sòng bạc trực tuyến, đế chế trò chơi trực tuyến cũng là một lĩnh vực mà chúng tôi xem xét rất nhiều với lợi nhuận khổng lồ. ECO sẽ là trung gian để có thể giao dịch trên thị trường này tốt nhất và toàn cầu.

Khi tất cả các hệ sinh thái của chúng ta hoàn tất. Các nhà đầu tư cũng như chủ sở hữu ECO sẽ nhận cổ tức hàng tháng cho các nhà đầu tư về số lượng ECO mà họ nắm giữ. Điều này đảm bảo sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Comments1

0

EcoLend Limited was founded by a group of experienced investors from financial markets with offices in Hong Kong. Currently, we are focusing on three main areas of investment are Online Trading, Investment Fund, Technology.

We now help all investors make a profit right from the start. You can earn a daily profit by investing in our project. Profits are divided between 15% and 36% monthly.

In addition to daily profit, you also own the ECO Token when investing.